Unia Europejska wykłada 2,8 mln zł na budowę sieci dostępowej do internetu

Oto przykład do naśladowania dla innych gmin i miast.

Gmina Ożarowice, położona w województwie śląskim, ogłosiła przetarg na wdrożenie sieci WiMAX dla potrzeb gminy pracującej w częstotliwości 3,6-3,8 GHz. W ramach projektu przewidziano:

 • Wykonanie projektu sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym, celem którego będzie m.in. ustalenie rzeczywistej ilości lokalizacji stacji bazowych na terenie gm. Ożarowice  (8 lokalizacji stacji bazowych).
 • Budowa głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego;
 • Budowa na terenie gminy ośmiu stacji bazowych maksymalnie czterosektorowych;
 • Dostawa 15 stacji klienckich przeznaczonych do zainstalowania w węzłach dostępowych;
 • Budowa 3 punktów publicznego dostępu do Internetu tzw. Hot Spot;
 • Dostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią wraz w niezbędną infrastrukturą;
 • Budowa dwóch punków PIAP.

Przewidywane pokrycie ma wynieść co najmniej 85% powierzchni gminy Ożarowice i objąć zasięgiem co najmniej 95% ludności gminy;

 Wdrażania jest planowane do wykonania do dnia 17 marca 2013 roku.Wielkość projektu wynosi ok. 3,3 mln zł, dotacja UE 2,8 mln zł.
Informacje na temat przetargu: link

Zaczyna się walka o klienta – prezes UKE

Chcemy dostarczać konsumentowi usługę wyższej jakości i przejrzystą ofertę. Zaproponowałam przedsiębiorcom, abyśmy spróbowali podejść do tego tematu wspólnie – wyjaśnia Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Zaproponowała aby podejść do niektórych tematów wspólnie z przedsiębiorcami. Głównym założeniem jest opracowanie podstawowych reguł , będących podstawą do świadczenia usług dla klienta. Pani Prezes jako przykład takich reguł, które byłyby przejrzyste dla klienta podała:

 • szybkość transmisji danych
 • maksymalny czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej
 • czas oczekiwania na połączenie z operatorem (prawdopodobnie chodzi o maksymalny czas oczekiwania na infolinii danego operatora w celu  połączenia z konsultantem)

Pani Prezes Magdalena Gaj dodała, że preferuje aby ustalenia te zostawić samym operatorom, jak dodała nie jest zwolennikiem polityki nakazowej. Daje więc czas operatorom na opracowanie takich reguł liczy przy tym , że w pracach przedsiębiorców będzie wspierać środowisko naukowe. Zaznaczyła , że UKE ewentualną interwencje w sprawie tych regulacji podejmie tylko w sytuacji gdyby nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Taki scenariusz jednak jest mało prawdopodobny gdyż jak dodała do tego memorandum firmy chętnie przystępują. Pani Prezes oznajmiła również , że na tym etapie należy się ograniczyć do maksymalnie dziesięciu reguł.

Wygląda na to, że UKE stawia kolejny krok w kierunku poprawy jakości oraz standaryzacji usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Dziś wiele z tych reguł jest oferowanych przez operatorów jako element wojny marketingowej podczas gdy powinny być właśnie standardem. Osobiście uważam, że UKE powinien także nakazać operatorom wprowadzenie drastycznej obniżki cen za prędkości internetu do 256 kbps, jest to jedyna droga , która pozwoli na popularyzację internetu w gospodarstwach domowych.

 

Prezes T-Mobile wyrzuca swoje karty płatnicze i śmieje się z NFC w Orange

T-Mobile na konferencji prasowej przedstawił prognozy dotyczące zainteresowania usługą NFC. Do końca roku z usługi ma korzystać już parę tysięcy klientów. W przyszłym roku będzie to już kilkadziesiąt tysięcy osób. W 2014 r. liczba ta zwiększy się do ponad 100 tys. Prezes T-Mobile, Miroslav Rakowski, nie zdradził jaki jest model biznesowy współpracy z MasterCard i bankami. Prezes przyznał jednak, że na razie usługa nie będzie miała większego wpływu na przychody, więc można sądzić, że T-Mobile liczy głównie na efekt lojalizujący dotychczasowych klientów.

To będzie masowa usługa na skalę kart, gdzieś w roku 2016-2017″ – powiedział Rakowski.

“Dla nas to jeden z elementów lojalnościowych z klientem. Finansowo to nie będzie miało dużego wpływu na wyniki PTC w kolejnych latach” – powiedział Rakowski.

T-Mobile wystartuje usługę tylko z dwoma bankami, ale kolejne dwa mają ruszyć w listopadzie, a piąty w grudniu. Grzegorz Bors, członek zarządu T-Mobile, powiedział, że w jego sieci jest na razie tylko kilka tysięcy telefonów z obsługą NFC. Liczba ta obejmuje tylko telefony certyfikowane. Oznacza to, że posiadacze smart fonów Samsung Galaxy S III, które zostały kupione w T-Mobile wcześniej, zanim skorzystają z NFC będą musieli również pobrać specjalną, nową wersję oprogramowania. T-Mobile poza bankami potwierdził współpracę tylko z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. To trochę dziwne, bo usługa była przygotowywana przez wiele miesięcy. Wiadomo, że nad rozwiązaniami T-Mobile zastanawia się warszawski ZTM.

Miroslav Rakowski skrytykował także ofertę NFC przygotowaną przez Orange. Prezes powiedział, że nie można tego nazywać w żadnym przypadku mobilnym portfelem i że było to przygotowywane na ostatnią chwilę – rozwiązanie umożliwiające jedynie płatności zbliżeniowe kartą przedpłaconą,

 

Historyczny tekst na temat systemu Serat 2

Mimo upływu prawie 10 lat od tego wydarzenia , kolejne próby zamiany systemu Serat na bardziej “nowoczesne narzędzie” nie odnoszą większego skutku. W tym wypadku nie ma mowy o budżecie , spółka przeznacza na te cele ogromne środki. Czyżby Serat był tak dobrym systemem, że nie można go zastąpić innym ?

Poniżej tekst źródło iTePe

Od 1 stycznia 2003 r. wszystkich klientów Telekomunikacji Polskiej będzie obsługiwał jednolity system billingowy. Obecnie w TP pozostały dwa systemy: SERAT2 obsługujący 80% klientów oraz TYTAN w kilku obszarach. W warszawskiej strefie numeracyjnej trwa przenoszenie danych z systemu billingowego TYTAN do systemu SERAT 2. Wkrótce proces ten obejmie także obszary w Olsztynie, Łomży i Białym stoku. Decyzję o wyborze jednego docelowego systemu podjęto na podstawie analizy ekonomicznej oraz porównania funkcjonalności. Za SERATEM przemawiało również jego powszechne stosowanie. System SERAT 2 jest opracowany specjalnie dla Telekomunikacji Polskiej przez firmę SPIN. Ujednolicenie systemu ma być korzystne także dla klientów TP. Unifikacja ma wyeliminować możliwość powstawania błędów przy przekazywaniu danych z jednego systemu do drugiego, uprości wprowadzanie nowych usług i pakietów taryfowych, zmniejszy także koszty utrzymania i eksploatacji systemu. W przyszłości możliwe będzie otrzymywanie jednej faktury dla klienta mającego linie telefoniczne w różnych częściach kraju. Operacja ta umożliwi także rozliczanie rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. TP zaoferuje to klientom najprawdopodobniej na wiosnę przyszłego roku.

 

Grupa TP SA podała wstępne szacunki za III kw. 2012 r

TP SA podała wstępne wyniki finansowe

Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 307 mln zł, a przychody spadły o 5,5 proc., do 3,47 mld zł.

Jak poinformowano w komunikacie, na spadek przychodów wpłynęło obniżenie średniego przychodu na użytkownika (ARPU) w segmencie telefonii mobilnej oraz cięcie stawek MTR.

Przychody segmentu komórkowego wyniosły 1,85 mld zł i były niższe o 4,8 proc. rdr. Przychody segmentu stacjonarnego wyniosły 1,92 mld zł i były niższe rok do roku o 4 proc.

Skonsolidowana EBTDA grupy w III kw. tego roku spadła o 5,7 proc., do 1,32 mld zł.

“Pomimo presji na przychody, ścisła kontrola kosztów oraz kontynuowana optymalizacja kosztów komercyjnych pomogła utrzymać marżę EBITDA za 3 kw. 2012 na poziomie 38,1 proc. w porównaniu do 38,2 proc. rok wcześniej” – napisano w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 307 mln zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z 269 mln zł zysku netto w ubiegłym roku, skorygowanego o ulgę podatkową na nowe technologie w wysokości 108 mln zł.

Wolne przepływy pieniężne netto w III kw. wyniosły 324 mln zł wobec 579 mln zł rok wcześniej. Narastająco wyniosły 103 mld zł i były niższe o 455 mln zł rok do roku.

“Spadek ten był głównie połączeniem dwóch efektów. Pierwszy, generowane środki pieniężne z działalności operacyjnej spadły o 293 mln zł w wyniku presji na przychody. Po drugie, pogarszające się warunki makroekonomiczne wpłynęły negatywnie na zapotrzebowanie na kapitał pracujący (wzrost o 300 mln zł za 9 miesięcy 2012 w porównaniu do spadku o 106 mln zł rok wcześniej) na skutek wydłużonego okresu wpływów z należności oraz wzrastającej presji na skrócony okres płatności zobowiązań” – podano w raporcie. (PAP)

Zarząd proponuje 1 zł dywidendy

Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaproponuje walnemu zgromadzeniu w kwietniu 2013 roku wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z tegorocznego zysku – podała spółka w komunikacie.

Z zysku za 2011 rok spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję. Podobnie było w poprzednich dwóch latach.

“Poprzez osiągnięcie prawidłowej równowagi w alokacji środków pieniężnych i poprzez zakończenie skupu akcji chcemy być w stanie uczestniczyć w nadchodzących przetargach i aukcjach na licencje 4G, jak również zapewnić wynagrodzenie dla akcjonariuszy. W tym obszarze będziemy proponować dywidendę w wysokości 1 zł na akcję, która zostanie wypłacona w 2013 roku” – poinformował cytowany w komunikacie Jacques de Galzain, członek zarządu ds. finansów.

Zarząd spółki zaproponuje relokację pozostałej kwoty z programu skupu akcji własnych (400 mln zł) na nabycie częstotliwości.

“Ponieważ nasz szeroko zakrojony program inwestycyjny w szerokopasmowy dostęp do internetu jest na ukończeniu, oczekujemy, że nasz bilans pozostanie zdrowy ze wskaźnikiem zadłużenia netto utrzymanym w przedziale między 35 a 40 proc. oraz wskaźnikiem długu netto do EBITDA nie przewyższającym 1,5x” – poinformował Jacques de Galzain. (PAP)

 

Po tych informacjach giełda zareagowała natychmiast. Poniżej wskaźniki:

TPSA 13.79  -14.82%

Sejm uchwalił nowelizację prawa telekomunikacyjnego

Nowe prawo telekomunikacyjne dostosowuje polskie przepisy do uregulowań unijnych. Chodzi m.in. o regulację usług telekomunikacyjnych, łączności elektronicznej, dostępu do internetu, usług powszechnych oraz ochrony danych osobowych. Celem zmian jest rozszerzenie uprawnień abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Szczególne znaczenie mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć zrozumiałą i dostępną dla klientów formę. Wprowadzono możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w ciągu 24 godzin. Chodzi także o to, aby operatorzy nie mieli możliwości wymuszania na abonentach podpisywania długoterminowych i niekorzystnych umów. Dlatego pierwsza umowa nie będzie obowiązywać dłużej niż dwa lata, będzie można także podpisać umowę na czas krótszy niż rok, co zwiększy konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzono także możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej operatora. Umożliwi to zawieranie i zmianę umowy bez wychodzenia z domu, a jednocześnie pozwoli na spokojne zapoznanie się z proponowanymi warunkami umowy i podjęcie przez konsumenta w pełni świadomej decyzji.

Szybka odpowiedz Pana Wojtka – rzecznika Orange i szybka riposta na odpowiedz.

Treść pytania można znaleźć tutaj

@Wojtek Jabczyński (212.160..**) .
“Zmieniliśmy ofertę planów stacjonarnych kilka tygodni temu. Pisałem o niej tutaj. http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/entry/nowe-takze-plany-stacjonarne/ Pozdrawiam”
========================
Panie Wojtku
Bardzo dziękuje za informacje. Myślę , ze nie do końca zostałem zrozumiany. Pytałem o restrukturyzacje istniejących planów utrzymywanych w systemach informatycznych Orange’a. To , ze zmieniono ofertę planów stacjonarnych nie oznacza, ze pozostałe zostały de-aktywowane co oznacza, ze gro klientów wciąż korzysta ze starych planów, oznacza to , ze Orange wykłada ogromne sumy na mniej lub bardziej rentowne plany taryfowe a co gorsze utrzymuje te plany powodując duże trudności w przypadku migracji systemu billingowego do jak to określił v-ce Prezes Muszyński nowoczesnego narzędzia informatycznego. Migracja to tylko jedna z wielu implikacji w koszty utrzymania. W przypadku planów , dla których nie określono czasu trwania w regulaminie usługi, dopóki klient nie zrezygnuje nie ma mowy o jego de-aktywacji. Dlatego tez pytanie zadałem w kontekście wypowiedzi Prezesa Wituckiego na temat oszczędności. Orange wydaje ogromne sumy pieniędzy na inwestycje w nowy system , a jedna z największych barier są trudności w migrowaniu istniejącej oferty produktowej. Gdyby tak Orange bardziej aktywnie podszedł do tego tematu np poprzez złożenie klientom korzystającym ze starych planów nowej nawet bardziej korzystnej , wówczas korzyści było by więcej niż ewentualnych strat. Mam świadomość , ze swoim pytaniem wkraczam nieco w sferę strategii firmy, natomiast w tym przypadku nie potrafię się powstrzymać od komentarza bo spółka nic nie robi od lat w tym temacie. A można by zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Skoro Pan już wspomniał o nowych planach to pokuszę się o mały komentarz. Oczywiście znam plany , które zostały opisane pod podanym adresem. Z przyczyn oczywistych nie będę tu dokonywał analizy porównawczej jednak trzeba podkreślić , ze powyższa oferta jest mniej korzystna od VOIP , a to czym Orange powinien się wstydzić jest to , ze każe sobie płacić za połączenia ze stacjonarnych do sieci komórkowej Orange 33 gr. – czyli wewnątrz swojej sieci.

Pytanie do rzecznika Orange

Treść pytania skierowanego do rzecznika Orange Polska Pana Wojtka Jabczyńskiego na blogu Orange:

Panie Wojtku
Skoro jesteśmy przy temacie oszczędności, czy Orange – w szczególności cześć firmy odpowiedzialna za telefonie stacjonarna ma zamiar zmniejszyć ilość planów taryfowych w swojej ofercie ? Jako klient Orange jestem żywo zainteresowany planami firmy co do ograniczania kosztów działalności firmy, pytanie to jest tym bardziej zasadne w kontekście deklaracji jakie Pan Prezes Witucki oficjalnie złożył na konferencji prasowej w lipcu b.r mianowicie zadeklarował, ze Grupa TP będzie w drugim półroczu kładła nacisk na przyspieszenie obniżki kosztów, która w pierwszym półroczu wyniosła ok. 50 mln zł, cyt poniżej:

“W pierwszym półroczu oszczędności wyniosły ok. 50 mln zł. W drugim półroczu jest operacja pt. przyspieszenie (obniżki kosztów – PAP). Będą duże oszczędności w drugim półroczu, ale nie tak duże jak w 2009 roku. Wtedy było ok. 300-400 mln zł w ciągu półrocza”

Jak wspomniałem jestem klientem Orange ale przyznaje, ze , niektóre rozmowy wykonuje z telefonu używając VOIP. W moim przekonaniu obecna oferta nieco odbiega od zapotrzebowania klientów. Stad moje pytanie czy coś się dzieje w obszarze restrukturyzacji planów taryfowych ?

Pozdrawiam

 

 

Nowe prawo telekomunikacyjne – gotowy projekt

Wprowadza on do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej nr 136 z 2009 r. dotyczącej praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywy nr 140 z 2009 r. w sprawie lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Projekt uwzględnia także postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-522/08 dotyczącego zakazu tzw. sprzedaży wiązanej, a także zawiera zmiany mające na celu zapewnienie lepszej ochrony korzystającym z usług telekomunikacyjnych i ułatwiających prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. W zakończonych 14 września pracach podkomisji brali udział przedstawiciele strony społecznej, w tym izb branżowych, organizacji krótkofalowców, Federacji Konsumentów, GIODO, oraz przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podkomisja zajęła się wszystkimi zgłoszonymi postulatami i uwagami, a część uwzględniła w projekcie.
Wśród regulacji projektu szczególnie korzystnych dla konsumentów można wskazać:

 • skrócenie do jednego dnia roboczego terminu na rozpatrzenie wniosku abonenta o przeniesienie numeru,
 • zwiększenie ochrony użytkowników końcowych przed spamem i utratą danych osobowych,
 • zapewnienie szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym,
 • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego uruchomienia nr 116 000 jako numeru infolinii umożliwiającego zgłoszenie przypadków zaginięcia dzieci oraz obowiązek promowania numerów zaczynających się na 116,
 • wprowadzenie regulacji z zakresu Green ICT, czyli promowania formy elektronicznej jako równorzędnej formy dla zawierania umów w stosunku do formy pisemnej,
 • wprowadzenie dla abonenta usługi dostępu do Internetu w sieciach komórkowych
 • uprawnienia do otrzymywania od dostawcy usług informacji o przekroczeniu wybranego limitu transmisji – regulacja ta umożliwi abonentom kontrolę ponoszonych przez nich kosztów.

TP zapłaci 2 mln kary

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 milionów złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.

8 października odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej z dnia 21 czerwca 2010 roku od decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Nakładającą na TP SA karę w wysokości 2 milionów za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w art. 77 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Tego samego dnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał także sprawę z odwołania TP z dnia 11 sierpnia 2010 rod tej samej decyzji. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że drugie odwołanie zostało wniesione przez TP po wydaniu przez Prezesa UKE postanowienia z dnia 28 lipca 2010 roku o odmowie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie w obydwu sprawach.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary, TP wniosła Odwołanie nr 2, rozstrzygnięcie w sprawie z Odwołania nr 1 stało się bezprzedmiotowe. A to uzasadnia umorzenie postępowania w tym zakresie.

Zrodlo informacji biznes.pl