Sejm uchwalił nowelizację prawa telekomunikacyjnego

Nowe prawo telekomunikacyjne dostosowuje polskie przepisy do uregulowań unijnych. Chodzi m.in. o regulację usług telekomunikacyjnych, łączności elektronicznej, dostępu do internetu, usług powszechnych oraz ochrony danych osobowych. Celem zmian jest rozszerzenie uprawnień abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Szczególne znaczenie mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć zrozumiałą i dostępną dla klientów formę. Wprowadzono możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w ciągu 24 godzin. Chodzi także o to, aby operatorzy nie mieli możliwości wymuszania na abonentach podpisywania długoterminowych i niekorzystnych umów. Dlatego pierwsza umowa nie będzie obowiązywać dłużej niż dwa lata, będzie można także podpisać umowę na czas krótszy niż rok, co zwiększy konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzono także możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej operatora. Umożliwi to zawieranie i zmianę umowy bez wychodzenia z domu, a jednocześnie pozwoli na spokojne zapoznanie się z proponowanymi warunkami umowy i podjęcie przez konsumenta w pełni świadomej decyzji.

Szybka odpowiedz Pana Wojtka – rzecznika Orange i szybka riposta na odpowiedz.

Treść pytania można znaleźć tutaj

@Wojtek Jabczyński (212.160..**) .
“Zmieniliśmy ofertę planów stacjonarnych kilka tygodni temu. Pisałem o niej tutaj. http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/entry/nowe-takze-plany-stacjonarne/ Pozdrawiam”
========================
Panie Wojtku
Bardzo dziękuje za informacje. Myślę , ze nie do końca zostałem zrozumiany. Pytałem o restrukturyzacje istniejących planów utrzymywanych w systemach informatycznych Orange’a. To , ze zmieniono ofertę planów stacjonarnych nie oznacza, ze pozostałe zostały de-aktywowane co oznacza, ze gro klientów wciąż korzysta ze starych planów, oznacza to , ze Orange wykłada ogromne sumy na mniej lub bardziej rentowne plany taryfowe a co gorsze utrzymuje te plany powodując duże trudności w przypadku migracji systemu billingowego do jak to określił v-ce Prezes Muszyński nowoczesnego narzędzia informatycznego. Migracja to tylko jedna z wielu implikacji w koszty utrzymania. W przypadku planów , dla których nie określono czasu trwania w regulaminie usługi, dopóki klient nie zrezygnuje nie ma mowy o jego de-aktywacji. Dlatego tez pytanie zadałem w kontekście wypowiedzi Prezesa Wituckiego na temat oszczędności. Orange wydaje ogromne sumy pieniędzy na inwestycje w nowy system , a jedna z największych barier są trudności w migrowaniu istniejącej oferty produktowej. Gdyby tak Orange bardziej aktywnie podszedł do tego tematu np poprzez złożenie klientom korzystającym ze starych planów nowej nawet bardziej korzystnej , wówczas korzyści było by więcej niż ewentualnych strat. Mam świadomość , ze swoim pytaniem wkraczam nieco w sferę strategii firmy, natomiast w tym przypadku nie potrafię się powstrzymać od komentarza bo spółka nic nie robi od lat w tym temacie. A można by zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Skoro Pan już wspomniał o nowych planach to pokuszę się o mały komentarz. Oczywiście znam plany , które zostały opisane pod podanym adresem. Z przyczyn oczywistych nie będę tu dokonywał analizy porównawczej jednak trzeba podkreślić , ze powyższa oferta jest mniej korzystna od VOIP , a to czym Orange powinien się wstydzić jest to , ze każe sobie płacić za połączenia ze stacjonarnych do sieci komórkowej Orange 33 gr. – czyli wewnątrz swojej sieci.

Nowe prawo telekomunikacyjne – gotowy projekt

Wprowadza on do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej nr 136 z 2009 r. dotyczącej praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywy nr 140 z 2009 r. w sprawie lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Projekt uwzględnia także postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-522/08 dotyczącego zakazu tzw. sprzedaży wiązanej, a także zawiera zmiany mające na celu zapewnienie lepszej ochrony korzystającym z usług telekomunikacyjnych i ułatwiających prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. W zakończonych 14 września pracach podkomisji brali udział przedstawiciele strony społecznej, w tym izb branżowych, organizacji krótkofalowców, Federacji Konsumentów, GIODO, oraz przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podkomisja zajęła się wszystkimi zgłoszonymi postulatami i uwagami, a część uwzględniła w projekcie.
Wśród regulacji projektu szczególnie korzystnych dla konsumentów można wskazać:

  • skrócenie do jednego dnia roboczego terminu na rozpatrzenie wniosku abonenta o przeniesienie numeru,
  • zwiększenie ochrony użytkowników końcowych przed spamem i utratą danych osobowych,
  • zapewnienie szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym,
  • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego uruchomienia nr 116 000 jako numeru infolinii umożliwiającego zgłoszenie przypadków zaginięcia dzieci oraz obowiązek promowania numerów zaczynających się na 116,
  • wprowadzenie regulacji z zakresu Green ICT, czyli promowania formy elektronicznej jako równorzędnej formy dla zawierania umów w stosunku do formy pisemnej,
  • wprowadzenie dla abonenta usługi dostępu do Internetu w sieciach komórkowych
  • uprawnienia do otrzymywania od dostawcy usług informacji o przekroczeniu wybranego limitu transmisji – regulacja ta umożliwi abonentom kontrolę ponoszonych przez nich kosztów.

TP zapłaci 2 mln kary

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 milionów złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.

8 października odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej z dnia 21 czerwca 2010 roku od decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Nakładającą na TP SA karę w wysokości 2 milionów za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w art. 77 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Tego samego dnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał także sprawę z odwołania TP z dnia 11 sierpnia 2010 rod tej samej decyzji. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że drugie odwołanie zostało wniesione przez TP po wydaniu przez Prezesa UKE postanowienia z dnia 28 lipca 2010 roku o odmowie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie w obydwu sprawach.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary, TP wniosła Odwołanie nr 2, rozstrzygnięcie w sprawie z Odwołania nr 1 stało się bezprzedmiotowe. A to uzasadnia umorzenie postępowania w tym zakresie.

Zrodlo informacji biznes.pl