info dla spamerów

Dla tych, którzy mimo wprowadzonych na blogu restrykcji prześlą posty mające znamiona spamu będą zgłaszani do UOKiK zgodnie z zapisami ustaw. Jeśli takie zdarzenie będzie mieć miejsce wówczas:

– złożę zawiadomienie na Policję w związku z popełnieniem wykroczenia
– złożę skargę do:

Konsument może domagać się skutecznej ochrony przed spamem na mocy przepisów:

Przepisy przewidują odpowiedzialność karną zarówno za bezprawne wykorzystywanie danych osobowych, jak i przesyłanie niezamówionych informacji handlowych. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny (art. 24 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Ściganie wykroczenia przesyłania niezamówionych informacji handlowych następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zanim zdecydujesz się na spam zastanów się dwa razy czy warto, miej też na uwadze to że wszystkie posty są moderowane.

Leave a Reply