Nowe prawo telekomunikacyjne – gotowy projekt

Wprowadza on do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej nr 136 z 2009 r. dotyczącej praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywy nr 140 z 2009 r. w sprawie lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Projekt uwzględnia także postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-522/08 dotyczącego zakazu tzw. sprzedaży wiązanej, a także zawiera zmiany mające na celu zapewnienie lepszej ochrony korzystającym z usług telekomunikacyjnych i ułatwiających prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. W zakończonych 14 września pracach podkomisji brali udział przedstawiciele strony społecznej, w tym izb branżowych, organizacji krótkofalowców, Federacji Konsumentów, GIODO, oraz przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podkomisja zajęła się wszystkimi zgłoszonymi postulatami i uwagami, a część uwzględniła w projekcie.
Wśród regulacji projektu szczególnie korzystnych dla konsumentów można wskazać:

  • skrócenie do jednego dnia roboczego terminu na rozpatrzenie wniosku abonenta o przeniesienie numeru,
  • zwiększenie ochrony użytkowników końcowych przed spamem i utratą danych osobowych,
  • zapewnienie szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym,
  • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego uruchomienia nr 116 000 jako numeru infolinii umożliwiającego zgłoszenie przypadków zaginięcia dzieci oraz obowiązek promowania numerów zaczynających się na 116,
  • wprowadzenie regulacji z zakresu Green ICT, czyli promowania formy elektronicznej jako równorzędnej formy dla zawierania umów w stosunku do formy pisemnej,
  • wprowadzenie dla abonenta usługi dostępu do Internetu w sieciach komórkowych
  • uprawnienia do otrzymywania od dostawcy usług informacji o przekroczeniu wybranego limitu transmisji – regulacja ta umożliwi abonentom kontrolę ponoszonych przez nich kosztów.

Leave a Reply