Słownik

CDR (Call Data Records): Każde zdarzenie w centrali telefonicznej lub innym systemie realizującym usługi telekomunikacyjne (np rozmowy telefoniczne, usługi typu data jak korzystanie z przeglądarki w telefonie czy rozmowy VOIP) generuje rekordy CDR , rekordy opisują każdy typ zdarzenia i mogą to być m.in data i czas rozpoczęcia połączenia, czas jego trwania oraz numery stron połączenia, wolumen transferu danych). Rekordy CDR są generowane najczęściej w czasie rzeczywistym a następnie wysyłane do systemu ratingowego a następnie po wstępnej wycenie przekazywanych do systemu billingowego. Należy tu podkreślić, że w zależności od producenta systemu , rozwiązania te się różnią. Na sposób wyceny rekordów CDR ma wpływ także tu usługi czyli postpaid/prepaid

CIR (Committed Information Rate): Przepustowość gwarantowana na łączu transmisji danych.

CLIP (Calling Line Identification Presentation): Usługa umożliwiająca identyfikację numeru telefonu osoby do nas dzwoniącej.

CLIR (Calling Line Identification Restriction): Usługa umożliwiająca wprowadzenie blokady prezentacji własnego numeru.

EIR (Excess Information Rate): Dodatkowa maksymalna przepustowość na łączu danych uzyskiwana chwilowo, ponad przepływność gwarantowaną.

ITU (International Telecommunication Union):Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, to organizacja zajmująca się standaryzacją oraz regulowaniem rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego.

PABX (Private Automated Branch Exchange): prywatna centrala telefoniczna, czyli urządzenie telekomunikacyjne zainstalowane w firmie, służące do podłączania wielu linii telefonicznych wewnętrznych do linii telefonicznych miejskich. Może obsługiwać jedną firmę bądź grupę firm.

PSTN (Public Switched Telephone Network): Publiczna komutowana sieć telefoniczna.

Usługa WLR: Usługa abonamentu telefonicznego, świadczona Abonentom Operatora, przyłączonym lub jeszcze nieprzyłączonym do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A.

 

Leave a Reply