Nowe oblicze NSRM HP w Orange

Quote

Już ponad dwa lata minęło od wdrożenia nowego systemu rozliczeniowego dla obsługi klientów operatorów. NSRM HP bo mowa właśnie o nim powstał jako wynik realizacji wytycznych regulatora. W celu ograniczenia czasu wdrożenia  i ograniczenia kosztów management podjął decyzje żeby system wdrożyć na istniejącej infrastrukturze MainFrame. Od tego historycznego wdrożenia zaszło w NSRM HP dużo pozytywnych zmian. W ostatniej edycji  powiało nowymi technologiami, znaczna część komponentów nowego systemu zrealizowana została w technologii java, natomiast jako serwer aplikacji wykorzystano WAS‘a (websphere application server). Takie rozwiązanie to milowy krok w kierunku likwidacji technologii CICS’owej i znacznemu ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury MainFrame. Całkowite przejście na technologię WAS i całkowita likwidacja CICS’ów ograniczyła by koszty eksploatacji infrastruktury MainFrame przynajmniej o połowę, a w przyszłości w łatwy sposób umożliwiła by zejście z systemem NSRM HP z infrastruktury MainFrame.