Unia Europejska wykłada 2,8 mln zł na budowę sieci dostępowej do internetu

Oto przykład do naśladowania dla innych gmin i miast.

Gmina Ożarowice, położona w województwie śląskim, ogłosiła przetarg na wdrożenie sieci WiMAX dla potrzeb gminy pracującej w częstotliwości 3,6-3,8 GHz. W ramach projektu przewidziano:

  • Wykonanie projektu sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym, celem którego będzie m.in. ustalenie rzeczywistej ilości lokalizacji stacji bazowych na terenie gm. Ożarowice  (8 lokalizacji stacji bazowych).
  • Budowa głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego;
  • Budowa na terenie gminy ośmiu stacji bazowych maksymalnie czterosektorowych;
  • Dostawa 15 stacji klienckich przeznaczonych do zainstalowania w węzłach dostępowych;
  • Budowa 3 punktów publicznego dostępu do Internetu tzw. Hot Spot;
  • Dostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią wraz w niezbędną infrastrukturą;
  • Budowa dwóch punków PIAP.

Przewidywane pokrycie ma wynieść co najmniej 85% powierzchni gminy Ożarowice i objąć zasięgiem co najmniej 95% ludności gminy;

 Wdrażania jest planowane do wykonania do dnia 17 marca 2013 roku.Wielkość projektu wynosi ok. 3,3 mln zł, dotacja UE 2,8 mln zł.
Informacje na temat przetargu: link