Zaczyna się walka o klienta – prezes UKE

Chcemy dostarczać konsumentowi usługę wyższej jakości i przejrzystą ofertę. Zaproponowałam przedsiębiorcom, abyśmy spróbowali podejść do tego tematu wspólnie – wyjaśnia Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Zaproponowała aby podejść do niektórych tematów wspólnie z przedsiębiorcami. Głównym założeniem jest opracowanie podstawowych reguł , będących podstawą do świadczenia usług dla klienta. Pani Prezes jako przykład takich reguł, które byłyby przejrzyste dla klienta podała:

  • szybkość transmisji danych
  • maksymalny czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej
  • czas oczekiwania na połączenie z operatorem (prawdopodobnie chodzi o maksymalny czas oczekiwania na infolinii danego operatora w celu  połączenia z konsultantem)

Pani Prezes Magdalena Gaj dodała, że preferuje aby ustalenia te zostawić samym operatorom, jak dodała nie jest zwolennikiem polityki nakazowej. Daje więc czas operatorom na opracowanie takich reguł liczy przy tym , że w pracach przedsiębiorców będzie wspierać środowisko naukowe. Zaznaczyła , że UKE ewentualną interwencje w sprawie tych regulacji podejmie tylko w sytuacji gdyby nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Taki scenariusz jednak jest mało prawdopodobny gdyż jak dodała do tego memorandum firmy chętnie przystępują. Pani Prezes oznajmiła również , że na tym etapie należy się ograniczyć do maksymalnie dziesięciu reguł.

Wygląda na to, że UKE stawia kolejny krok w kierunku poprawy jakości oraz standaryzacji usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Dziś wiele z tych reguł jest oferowanych przez operatorów jako element wojny marketingowej podczas gdy powinny być właśnie standardem. Osobiście uważam, że UKE powinien także nakazać operatorom wprowadzenie drastycznej obniżki cen za prędkości internetu do 256 kbps, jest to jedyna droga , która pozwoli na popularyzację internetu w gospodarstwach domowych.