Grupa TP SA podała wstępne szacunki za III kw. 2012 r

TP SA podała wstępne wyniki finansowe

Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 307 mln zł, a przychody spadły o 5,5 proc., do 3,47 mld zł.

Jak poinformowano w komunikacie, na spadek przychodów wpłynęło obniżenie średniego przychodu na użytkownika (ARPU) w segmencie telefonii mobilnej oraz cięcie stawek MTR.

Przychody segmentu komórkowego wyniosły 1,85 mld zł i były niższe o 4,8 proc. rdr. Przychody segmentu stacjonarnego wyniosły 1,92 mld zł i były niższe rok do roku o 4 proc.

Skonsolidowana EBTDA grupy w III kw. tego roku spadła o 5,7 proc., do 1,32 mld zł.

“Pomimo presji na przychody, ścisła kontrola kosztów oraz kontynuowana optymalizacja kosztów komercyjnych pomogła utrzymać marżę EBITDA za 3 kw. 2012 na poziomie 38,1 proc. w porównaniu do 38,2 proc. rok wcześniej” – napisano w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 307 mln zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z 269 mln zł zysku netto w ubiegłym roku, skorygowanego o ulgę podatkową na nowe technologie w wysokości 108 mln zł.

Wolne przepływy pieniężne netto w III kw. wyniosły 324 mln zł wobec 579 mln zł rok wcześniej. Narastająco wyniosły 103 mld zł i były niższe o 455 mln zł rok do roku.

“Spadek ten był głównie połączeniem dwóch efektów. Pierwszy, generowane środki pieniężne z działalności operacyjnej spadły o 293 mln zł w wyniku presji na przychody. Po drugie, pogarszające się warunki makroekonomiczne wpłynęły negatywnie na zapotrzebowanie na kapitał pracujący (wzrost o 300 mln zł za 9 miesięcy 2012 w porównaniu do spadku o 106 mln zł rok wcześniej) na skutek wydłużonego okresu wpływów z należności oraz wzrastającej presji na skrócony okres płatności zobowiązań” – podano w raporcie. (PAP)

Zarząd proponuje 1 zł dywidendy

Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaproponuje walnemu zgromadzeniu w kwietniu 2013 roku wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z tegorocznego zysku – podała spółka w komunikacie.

Z zysku za 2011 rok spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję. Podobnie było w poprzednich dwóch latach.

“Poprzez osiągnięcie prawidłowej równowagi w alokacji środków pieniężnych i poprzez zakończenie skupu akcji chcemy być w stanie uczestniczyć w nadchodzących przetargach i aukcjach na licencje 4G, jak również zapewnić wynagrodzenie dla akcjonariuszy. W tym obszarze będziemy proponować dywidendę w wysokości 1 zł na akcję, która zostanie wypłacona w 2013 roku” – poinformował cytowany w komunikacie Jacques de Galzain, członek zarządu ds. finansów.

Zarząd spółki zaproponuje relokację pozostałej kwoty z programu skupu akcji własnych (400 mln zł) na nabycie częstotliwości.

“Ponieważ nasz szeroko zakrojony program inwestycyjny w szerokopasmowy dostęp do internetu jest na ukończeniu, oczekujemy, że nasz bilans pozostanie zdrowy ze wskaźnikiem zadłużenia netto utrzymanym w przedziale między 35 a 40 proc. oraz wskaźnikiem długu netto do EBITDA nie przewyższającym 1,5x” – poinformował Jacques de Galzain. (PAP)

 

Po tych informacjach giełda zareagowała natychmiast. Poniżej wskaźniki:

TPSA 13.79  -14.82%