TP zapłaci 2 mln kary

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 milionów złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.

8 października odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej z dnia 21 czerwca 2010 roku od decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Nakładającą na TP SA karę w wysokości 2 milionów za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w art. 77 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Tego samego dnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał także sprawę z odwołania TP z dnia 11 sierpnia 2010 rod tej samej decyzji. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że drugie odwołanie zostało wniesione przez TP po wydaniu przez Prezesa UKE postanowienia z dnia 28 lipca 2010 roku o odmowie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie w obydwu sprawach.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary, TP wniosła Odwołanie nr 2, rozstrzygnięcie w sprawie z Odwołania nr 1 stało się bezprzedmiotowe. A to uzasadnia umorzenie postępowania w tym zakresie.

Zrodlo informacji biznes.pl

Leave a Reply