Częstotliwości dla LTE – porażka Orange

W ubiegłym roku prezes UKE ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz przeznaczonych do świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych na obszarze całego kraju.

W ramach przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz oferty złożyło sześć firm: P4, Polkomtel, Polska Telefonia Komórkowa Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, Sferia i Emitel. Zainteresowane podmioty mogły złożyć jedną, dwie lub maksymalnie trzy oferty. Każda oferta była traktowana niezależnie.

“Jako pierwsza została wybrana oferta spółki P4 o wartości 214 mln zł, druga oferta P4 o wartości 142 mln zł i trzecia również oferta P4 za 142 mln zł. Czwarta była oferta PTC o wartości 210,6 mln zł, a piąta oferta PTC za 242,9 mln zł” –

powiedziała Gaj na konferencji.

Kolejne miejsca zajęły oferty PTK Centertel o wartości 126,5 mln zł, PTK Centertel za 151,5 mln zł, Polkomtel z kwotą 118 mln zł i PTC z kwotą 49,4 mln zł.

Każda z pięciu dostępnych rezerwacji częstotliwości będzie przyznana na okres do 31 grudnia 2027 r.

To jedno z ważniejszych wydarzeń w branży telekomunikacyjnej. Chodzi o pięć częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego Internetu (LTE).

Orange już się pożegnała z LTE, pozostało tylko walczyć o 800 MHZ na którym HSDPA+ można tylko nadawać no i ma rezerwację na CDMA 450 z  max, prędkością  2Mb. Niestety to druga bardzo zła wiadomość dla Orange w tym tygodniu, pierwszą były wczorajsze dane na temat przychodów w spółce. Jedynie inwestycje w FFH i VDSL mogą pozytywnie rokować na przyszłość Orange.

A tak o wszystkim pisze Pan Wojtek Jabczyński na blogu Orange:

Chociaż Orange nie otrzymało nic, to i tak złożymy pięć wniosków o rezerwację poszczególnych bloków. Zrobimy tak, ponieważ umożliwia nam to ewentualne uzyskanie rezerwacji w przypadku, gdyby inna firma, wyłoniona w przetargu nie złożyła wniosku albo nie wpłaciła zadeklarowanej kwoty. Nasza oferta, jest pierwszą w kolejce, która nie została wybrana, dlatego jest szansa gdyby któryś z naszych konkurentów jednak przeszarżował. Jeden blok częstotliwości 1800 MHz przydałby się nam, by poprawić zasięg, ale zarazem nie jest absolutnie niezbędny”

UKE wprowadza nowe stawki MTR na 2013 – będzie taniej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określił obowiązki regulacyjne i nowe stawki rozliczeń hurtowych dla siedmiu operatorów telefonii komórkowej w zakresie usługi zakańczania połączeń głosowych – poinformowało UKE w poniedziałek w komunikacie.

“Od 1 stycznia 2013 roku obniżone stawki MTR (Mobile Termination Rate – płaci je operator sieci, z której jest wykonywane połączenie – operatorowi sieci, do której połączenie to jest przekazywane – PAP) zaczną obowiązywać w rozliczeniach międzyoperatorskich” –

podało UKE w komunikacie.

Poinformowano, że decyzje podpisane przez Prezes UKE Magdalenę Gaj dotyczą takich operatorów jak:

Aero2, Centernet, Mobyland, P4, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Telefonia Komórkowa Centertel.

“Decyzje wprowadzają nowe stawki za zakańczanie połączeń na jednolitym poziomie dla wszystkich sieci telefonii komórkowej. W pierwszej połowie 2013 r. operatorzy będą mogli stosować przejściową stawkę MTR w wysokości 8,26 groszy za 1 minutę połączenia głosowego. Natomiast od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie docelowe stawki MTR na jednolitym dla wszystkich operatorów sieci komórkowych poziomie 4,29 groszy za 1 minutę, w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego”

Zgodnie z informacją UKE w zależności od operatora sieci telefonii komórkowej, docelowa obniżka stawek MTR w rozliczeniach hurtowych wyniesie od 65 proc. do 85 proc.

“Zdaniem Prezesa UKE wdrożenie nowych zasad rozliczeń międzyoperatorskich wprowadza długo oczekiwaną przez konsumentów symetrię w opłatach za połączenia do każdej sieci komórkowej, jak również powinno przełożyć się na dalsze spadki cen detalicznych za połączenia telefoniczne” .

W komunikacie wskazano, że decyzje o wprowadzeniu nowych stawek MTR uzyskały akceptację Komisji Europejskiej. Podkreślono, że decyzje zawierają rygor natychmiastowej wykonalności.

“Oznacza to, że obowiązki regulacyjne nałożone niniejszymi decyzjami i wprowadzone nimi niższe stawki MTR, powinny być wdrażane przez operatorów sieci ruchomych w drodze odpowiednich aneksów do umów międzyoperatorskich natychmiast po doręczeniu tych decyzji, bez konieczności dodatkowej ingerencji Prezesa UKE, co było wielokrotnie podnoszone także przez Komisję Europejską w trakcie prac nad decyzjami ustalającymi poziom MTR na rynku polskim”

 

 

Rozmowy przez komórkę będą tańsze – Na obniżce stawek MTR, stosowanych w rozliczeniach między operatorami, zyskają konsumenci, bo koszt minuty rozmowy powinien spaść. Docelowo stawki będą niższe – w przypadku niektórych przedsiębiorców – nawet o 85 proc

źródło PAP

 

Orange – zapowiedź dużych zmian w obszarze systemów informatycznych

Według nie potwierdzonych jeszcze informacji Orange w ramach programu wdrażania nowych systemów informatycznych zdecydował, że wersja Oracle BRM 7.4 nie będzie dalej rozwijana natomiast prace będą kontynuowane w BRM v 7.5.  Jeśli informacje zostaną potwierdzone Orange stanie przed decyzją czy i jeśli tak to jak przenieść dotychczas wprowadzone implementacje do wyższej wersji – także te narzucone przez regulatora (UKE). Normalnie przejście do nowszej wersji BRM realizuje się przez upgrade jednak w przypadku Orange może to być utrudnione ze względu na dużą ilość customizacji.
Mówi się też o tym , że Orange zdecydował o całkowitym zamknięciu projektu wdrożenia SAP. Jakby tego było mało mają nastąpić zmiany także w obszarze CRM. Siebel zostałby następcą PeopleSoft. Gdyby wszystkie te informacje okazały się prawdziwe  wówczas mielibyśmy projekt na skale europejską, jeśli nie światową, co dobrze świadczy o Orange Polska a mówiąc wprost osobach podejmujących te decyzje – systemy informatyczne muszą nadążać za trendami rynkowymi. Rozumiem jednak ,że decydenci będą konsekwentni do końca i podejmą również decyzję o wymianie systemu do obsługi sieci teleinformatycznej (KSP) oraz zasłużonego Kobat Kolektor’a (system kolekcji danych billingowych)

Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego

Zrodlo informacji: Urząd Komunikacji Elektronicznej

10 grudnia Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego dostosowującego polskie przepisy do uregulowań Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zmiany wynikające z uregulowań europejskich mają na celu rozszerzenie uprawnień abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjność w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość zawierania umowy w formie elektronicznej oraz obowiązek informowania klienta o przekroczeniu limitu transmisji danych. Niezwykle ważne jest także skrócenie do jednego dnia czasu przeniesienia numeru do innej sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo nowe przepisy skracają do 12 miesięcy (z dotychczasowych 24) czas retencji danych przechowywanych przez operatorów.

Szczególne znaczenie dla wszystkich konsumentów mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć formę zrozumiałą i dostępną dla klientów. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów operatorzy utracą możliwość narzucania abonentom długoterminowych i niekorzystnych umów – pierwsza umowa nie będzie mogła obowiązywać dłużej niż dwa lata. Konsumenci zyskują także możliwość zawierania umów na czas krótszy niż rok.

Kolejna ważna zmiana to możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych operatorów. Nowe przepisy wspomagają konsumenta w świadomym podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy, którą można będzie zawierać bez konieczności składania wizyty w punktach i salonach obsługi klienta oraz po dokładnym zapoznaniu się z proponowanymi warunkami umowy.

A więc jak już wcześniej pisałem nowe zmiany powinny w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości usług telekomunikacyjnych. Nowe Prawo Telekomunikacyjne bez wątpienia dostarcza silnego narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami operatorów. Dobrym przykładem jest choćby przeniesienie numeru do innego operatora. Obecna ustawa nie określa bezwzględnego terminu w jakim ma nastąpić przeniesienie. Operatorzy skutecznie zabezpieczyli się klauzulami w umowach, gdzie drobną czcionką zastrzega się możliwość wydłużenia czasu np gdy klient w formularzu pomylił się w mało istotnej kwestii lub nie wypełnił wszystkich wymaganych pól. Klienci dodatkowo narzekali na bardzo zawiłe i niezrozumiałe dla nich pytania w tych formularzach. Jednym słowem robiło się wszystko aby jak najbardziej utrudnić albo przynajmniej wydłużyć czas przeniesienia numeru.

Fragment Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Art. 71.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci
telefonicznej może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do
istniejącej sieci operatora na:
1) obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych;
2) terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.
1a. (uchylony).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi
publicznymi sieciami telefonicznymi.
3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta.
4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, o których mowa w ust. 1.
5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za
pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej innego operatora z bazą danych, o której mowa w ust.
4. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany dokonywać na bieżąco aktualizacji bazy
danych, o której mowa w ust. 4.
Art. 71a.
Abonent, o którym mowa w art. 71, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.
Art. 72.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej może wybrać dowolnego
dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych
sieciach.
2. Z tytułu dokonania wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, o którym mowa
w ust. 1, nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta.
3. Kierując się potrzebami abonentów w zakresie wyboru dostawcy usług, Prezes UKE, po
przeprowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej, może w drodze decyzji, o której mowa w art. 24, nałożyć na wyznaczonego operatora o
znaczącej pozycji na tym rynku obowiązek realizacji na rzecz abonentów przyłączonych do jego sieci
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 73.
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z
uprawnień, o których mowa w art. 69-72, uwzględniając dostępność usług telefonicznych, możliwości
techniczne publicznych sieci telefonicznych oraz istniejące zasoby numeracji.

 

 

Polkomel rozpoczyna modernizację sieci, chce 66% pokrycia LTE do połowy 2014 r.

Plus rozpoczął rollout, czyli modernizację swojej sieci, którego celem jest udostępnienie sieci LTE dla ok. 66% populacji Polski do połowy 2014 r. wobec 35% obecnie, wynika z komunikatu spółki.

“Obecna rozbudowa sieci jest niezbędna, ale zapewni znacznie szerszy dostęp do usług w najnowocześniejszych technologiach, pozwalających na oferowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań” – powiedział członek zarządu Polkomtela Wojciech Pytel, cytowany w komunikacie.

“Chcemy, by do połowy 2014 roku praktycznie cała populacja Polski znalazła się w zasięgu technologii HSPA/HSPA+ oraz tak bardzo rozbudować sieć LTE, by była ona dostępna dla ok. 66% populacji Polski” – dodał.

Obecnie w sieci Plus w zasięgu technologii LTE jest 35% populacji kraju, a w technologii HSPA/HSPA+ znajduje się już 87% populacji. Spółka podkreśla, że jest jedynym polskim operatorem komórkowym oferującym ultraszybki dostęp do internetu w technologii LTE i wraz z Cyfrowym Polsatem znalazł się “w gronie pionierów nowej technologii”.

Unia Europejska wykłada 2,8 mln zł na budowę sieci dostępowej do internetu

Oto przykład do naśladowania dla innych gmin i miast.

Gmina Ożarowice, położona w województwie śląskim, ogłosiła przetarg na wdrożenie sieci WiMAX dla potrzeb gminy pracującej w częstotliwości 3,6-3,8 GHz. W ramach projektu przewidziano:

  • Wykonanie projektu sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym, celem którego będzie m.in. ustalenie rzeczywistej ilości lokalizacji stacji bazowych na terenie gm. Ożarowice  (8 lokalizacji stacji bazowych).
  • Budowa głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego;
  • Budowa na terenie gminy ośmiu stacji bazowych maksymalnie czterosektorowych;
  • Dostawa 15 stacji klienckich przeznaczonych do zainstalowania w węzłach dostępowych;
  • Budowa 3 punktów publicznego dostępu do Internetu tzw. Hot Spot;
  • Dostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią wraz w niezbędną infrastrukturą;
  • Budowa dwóch punków PIAP.

Przewidywane pokrycie ma wynieść co najmniej 85% powierzchni gminy Ożarowice i objąć zasięgiem co najmniej 95% ludności gminy;

 Wdrażania jest planowane do wykonania do dnia 17 marca 2013 roku.Wielkość projektu wynosi ok. 3,3 mln zł, dotacja UE 2,8 mln zł.
Informacje na temat przetargu: link

Zaczyna się walka o klienta – prezes UKE

Chcemy dostarczać konsumentowi usługę wyższej jakości i przejrzystą ofertę. Zaproponowałam przedsiębiorcom, abyśmy spróbowali podejść do tego tematu wspólnie – wyjaśnia Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Zaproponowała aby podejść do niektórych tematów wspólnie z przedsiębiorcami. Głównym założeniem jest opracowanie podstawowych reguł , będących podstawą do świadczenia usług dla klienta. Pani Prezes jako przykład takich reguł, które byłyby przejrzyste dla klienta podała:

  • szybkość transmisji danych
  • maksymalny czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej
  • czas oczekiwania na połączenie z operatorem (prawdopodobnie chodzi o maksymalny czas oczekiwania na infolinii danego operatora w celu  połączenia z konsultantem)

Pani Prezes Magdalena Gaj dodała, że preferuje aby ustalenia te zostawić samym operatorom, jak dodała nie jest zwolennikiem polityki nakazowej. Daje więc czas operatorom na opracowanie takich reguł liczy przy tym , że w pracach przedsiębiorców będzie wspierać środowisko naukowe. Zaznaczyła , że UKE ewentualną interwencje w sprawie tych regulacji podejmie tylko w sytuacji gdyby nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Taki scenariusz jednak jest mało prawdopodobny gdyż jak dodała do tego memorandum firmy chętnie przystępują. Pani Prezes oznajmiła również , że na tym etapie należy się ograniczyć do maksymalnie dziesięciu reguł.

Wygląda na to, że UKE stawia kolejny krok w kierunku poprawy jakości oraz standaryzacji usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Dziś wiele z tych reguł jest oferowanych przez operatorów jako element wojny marketingowej podczas gdy powinny być właśnie standardem. Osobiście uważam, że UKE powinien także nakazać operatorom wprowadzenie drastycznej obniżki cen za prędkości internetu do 256 kbps, jest to jedyna droga , która pozwoli na popularyzację internetu w gospodarstwach domowych.

 

Prezes T-Mobile wyrzuca swoje karty płatnicze i śmieje się z NFC w Orange

T-Mobile na konferencji prasowej przedstawił prognozy dotyczące zainteresowania usługą NFC. Do końca roku z usługi ma korzystać już parę tysięcy klientów. W przyszłym roku będzie to już kilkadziesiąt tysięcy osób. W 2014 r. liczba ta zwiększy się do ponad 100 tys. Prezes T-Mobile, Miroslav Rakowski, nie zdradził jaki jest model biznesowy współpracy z MasterCard i bankami. Prezes przyznał jednak, że na razie usługa nie będzie miała większego wpływu na przychody, więc można sądzić, że T-Mobile liczy głównie na efekt lojalizujący dotychczasowych klientów.

To będzie masowa usługa na skalę kart, gdzieś w roku 2016-2017″ – powiedział Rakowski.

“Dla nas to jeden z elementów lojalnościowych z klientem. Finansowo to nie będzie miało dużego wpływu na wyniki PTC w kolejnych latach” – powiedział Rakowski.

T-Mobile wystartuje usługę tylko z dwoma bankami, ale kolejne dwa mają ruszyć w listopadzie, a piąty w grudniu. Grzegorz Bors, członek zarządu T-Mobile, powiedział, że w jego sieci jest na razie tylko kilka tysięcy telefonów z obsługą NFC. Liczba ta obejmuje tylko telefony certyfikowane. Oznacza to, że posiadacze smart fonów Samsung Galaxy S III, które zostały kupione w T-Mobile wcześniej, zanim skorzystają z NFC będą musieli również pobrać specjalną, nową wersję oprogramowania. T-Mobile poza bankami potwierdził współpracę tylko z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. To trochę dziwne, bo usługa była przygotowywana przez wiele miesięcy. Wiadomo, że nad rozwiązaniami T-Mobile zastanawia się warszawski ZTM.

Miroslav Rakowski skrytykował także ofertę NFC przygotowaną przez Orange. Prezes powiedział, że nie można tego nazywać w żadnym przypadku mobilnym portfelem i że było to przygotowywane na ostatnią chwilę – rozwiązanie umożliwiające jedynie płatności zbliżeniowe kartą przedpłaconą,

 

Grupa TP SA podała wstępne szacunki za III kw. 2012 r

TP SA podała wstępne wyniki finansowe

Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 307 mln zł, a przychody spadły o 5,5 proc., do 3,47 mld zł.

Jak poinformowano w komunikacie, na spadek przychodów wpłynęło obniżenie średniego przychodu na użytkownika (ARPU) w segmencie telefonii mobilnej oraz cięcie stawek MTR.

Przychody segmentu komórkowego wyniosły 1,85 mld zł i były niższe o 4,8 proc. rdr. Przychody segmentu stacjonarnego wyniosły 1,92 mld zł i były niższe rok do roku o 4 proc.

Skonsolidowana EBTDA grupy w III kw. tego roku spadła o 5,7 proc., do 1,32 mld zł.

“Pomimo presji na przychody, ścisła kontrola kosztów oraz kontynuowana optymalizacja kosztów komercyjnych pomogła utrzymać marżę EBITDA za 3 kw. 2012 na poziomie 38,1 proc. w porównaniu do 38,2 proc. rok wcześniej” – napisano w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 307 mln zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z 269 mln zł zysku netto w ubiegłym roku, skorygowanego o ulgę podatkową na nowe technologie w wysokości 108 mln zł.

Wolne przepływy pieniężne netto w III kw. wyniosły 324 mln zł wobec 579 mln zł rok wcześniej. Narastająco wyniosły 103 mld zł i były niższe o 455 mln zł rok do roku.

“Spadek ten był głównie połączeniem dwóch efektów. Pierwszy, generowane środki pieniężne z działalności operacyjnej spadły o 293 mln zł w wyniku presji na przychody. Po drugie, pogarszające się warunki makroekonomiczne wpłynęły negatywnie na zapotrzebowanie na kapitał pracujący (wzrost o 300 mln zł za 9 miesięcy 2012 w porównaniu do spadku o 106 mln zł rok wcześniej) na skutek wydłużonego okresu wpływów z należności oraz wzrastającej presji na skrócony okres płatności zobowiązań” – podano w raporcie. (PAP)

Zarząd proponuje 1 zł dywidendy

Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaproponuje walnemu zgromadzeniu w kwietniu 2013 roku wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z tegorocznego zysku – podała spółka w komunikacie.

Z zysku za 2011 rok spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję. Podobnie było w poprzednich dwóch latach.

“Poprzez osiągnięcie prawidłowej równowagi w alokacji środków pieniężnych i poprzez zakończenie skupu akcji chcemy być w stanie uczestniczyć w nadchodzących przetargach i aukcjach na licencje 4G, jak również zapewnić wynagrodzenie dla akcjonariuszy. W tym obszarze będziemy proponować dywidendę w wysokości 1 zł na akcję, która zostanie wypłacona w 2013 roku” – poinformował cytowany w komunikacie Jacques de Galzain, członek zarządu ds. finansów.

Zarząd spółki zaproponuje relokację pozostałej kwoty z programu skupu akcji własnych (400 mln zł) na nabycie częstotliwości.

“Ponieważ nasz szeroko zakrojony program inwestycyjny w szerokopasmowy dostęp do internetu jest na ukończeniu, oczekujemy, że nasz bilans pozostanie zdrowy ze wskaźnikiem zadłużenia netto utrzymanym w przedziale między 35 a 40 proc. oraz wskaźnikiem długu netto do EBITDA nie przewyższającym 1,5x” – poinformował Jacques de Galzain. (PAP)

 

Po tych informacjach giełda zareagowała natychmiast. Poniżej wskaźniki:

TPSA 13.79  -14.82%

Sejm uchwalił nowelizację prawa telekomunikacyjnego

Nowe prawo telekomunikacyjne dostosowuje polskie przepisy do uregulowań unijnych. Chodzi m.in. o regulację usług telekomunikacyjnych, łączności elektronicznej, dostępu do internetu, usług powszechnych oraz ochrony danych osobowych. Celem zmian jest rozszerzenie uprawnień abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Szczególne znaczenie mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć zrozumiałą i dostępną dla klientów formę. Wprowadzono możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w ciągu 24 godzin. Chodzi także o to, aby operatorzy nie mieli możliwości wymuszania na abonentach podpisywania długoterminowych i niekorzystnych umów. Dlatego pierwsza umowa nie będzie obowiązywać dłużej niż dwa lata, będzie można także podpisać umowę na czas krótszy niż rok, co zwiększy konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzono także możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej operatora. Umożliwi to zawieranie i zmianę umowy bez wychodzenia z domu, a jednocześnie pozwoli na spokojne zapoznanie się z proponowanymi warunkami umowy i podjęcie przez konsumenta w pełni świadomej decyzji.